Izjava o zaštiti osobnih podataka i privatnosti

Tko smo mi?

R.D.I. d.o.o., za trgovinu na veliko električnim aparatima za kućanstvo, sa sjedištem u Rijeci, Zagrebačka 5, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod registracijskim brojem 040214899, osobni identifikacijski broj (OIB) 84236144932 u daljnjem tekstu „Voditelj“ vodi osobitu brigu o sigurnosti Vaših osobnih podataka koje nam dajete korištenjem naše web stranice (rdi.hr).

Stvorili smo ovu izjavu kako bismo pokazali da brinemo o privatnosti naših korisnika te kako bismo informirali o načinima skupljanja i obrade osobnih podataka na ovoj web stranici.

Molimo Vas da ovu Izjavu pročitate pažljivo kako biste saznali kako skupljamo, obrađujemo, štitimo ili na bilo koji drugi način koristimo Vaše osobne podatke.

Što je osobni podatak?

Osobni podatak jest svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet poznat ili se može utvrditi. Pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

Prikupljanje podataka

Vaše osobne podatke prikupljamo samo kada nam svojom voljom date takve informacije. Na ovoj web stranici podatke prikupljamo kada dobrovoljno koristite naš kontakt obrazac i time date vašu privolu na prikupljanje i korištenje vaših osobnih podataka u navedene svrhe. Svi osobni podaci koriste se isključivo u svrhe radi koje su prikupljeni i za koje je dana privola. Privolu za obradu osobnih podataka mogu dati osobe s navršenih 16 godina ili više, dok za osobe mlađe od 16 privolu može dati roditelj ili skrbnik.

Ovdje navodimo dodatne svrhe za koje koristimo Vaše podatke:

Trebali biste imati na umu da se neosobne informacije (tehnički podaci) mogu automatski prikupljati putem naših Internet servera ili korištenjem kolačića (Cookies).

Saznajte više informacija o kolačićima i našoj politici o kolačićima ovdje: Politika o kolačićima

Ugrađeni sadržaj s drugih web-stranica

Naša web stranica sadrži linkove na druge web stranice. Molimo Vas da uzmete u obzir kako R.D.I. d.o.o. ne može biti odgovoran za poštivanje privatnosti na spomenutim drugim Web stranicama. Ova izjava primjenjuje se isključivo vezano uz podatke prikupljene na ovoj web stranici.

Zašto i kako koristimo Vaše osobne podatke?

Vaše dobivene osobne podatke prikupljamo i obrađujemo temeljem Vaših izričitih privola za slijedeće svrhe:

 • Za procjenu i analizu aktivnosti na ovoj Internet stranici
 • radi uspostave primarnog kanala komunikacije s vama u svrhu informacija o uslugama i proizvodima koje nudimo.
 • za pružanje usluga i izvršavanje Vaših zahtjeva;
 • radi unaprjeđenja našeg poslovanja i razvoja usluga koje Vam se pružaju;

Tko ima pristup Vašim osobnim podacima?

Svi Vaši podaci strogo se čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Prikupljene podatke nećemo ni na koji način učiniti dostupnima neovlaštenim trećim osobama, osim u zakonom propisanu svrhu. Vaše osobne podatke čuvamo i štitimo za vrijeme trajanja Vašeg poslovnog odnosa s nama. Osobne podatke koje ste nam dali u poslovne ili kontaktne svrhe redovito brišemo nakon prestanka svrhe za koju su prikupljeni, a najkasnije po isteku svih zakonskih obaveza povezanih s čuvanjem osobnih podataka.

Koja prava imate nad svojim podacima?

Naši korisnici u svakom trenutku imaju sljedeća prava:

 • Pravo na pristup podacima i uvid u podatke
 • Pravo na informiranost o obradi osobnih podataka
 • Pravo na prenosivost podataka
 • Pravo na povlačenje privole
 • Pravo na podnošenje prigovora
 • Pravo na ispravak i promjenu osobnih podataka
 • Pravo na brisanje osobnih podataka
 • Pravo na prigovor u vezi osobnih podataka

Kako nas možete kontaktirati?

Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, kontaktirajte nas:

 • Broj telefona: +385 51 315 146
 • e-mail: info@rdi.hr
 • pisanim putem na adresu: R.D.I. d.o.o., Janka  Polića Kamova 11a, Rijeka

Vaša privola

Korištenjem ove web stranice dajete privolu na ovu politiku privatnosti.

Promjene naše izjave o zaštiti osobnih podataka i privatnosti

U slučaju promjena naše izjave obavijestit ćemo Vas o tome na ovoj stranici i ažurirati datum izmjene.

Pravo na pritužbu nadležnom tijelu

U bilo kojem trenutku možete poslati pritužbu nadzornom tijelu u vezi našeg skupljanja i obrade Vaših osobnih podataka. U Republici Hrvatskoj pritužbu možete podnijeti Agenciji za zaštitu osobnih podatka (AZOP)